Jagttegn

Jagttegnsundervisning Broby Jagtforening Juni 2022

Undervisningen vil være baseret på en del guidet selvstudie i starten af perioden, og en koncentreret indsats med ekstra mødegange op til prøveafholdelse. Selvstudiet vil primært omhandle vildtkending ved hjælp af korte videooplæg og tilhørende test.

Plan for forløb:

Forud for start, forventes det, at elever har set film om jagtprøve, forudfyldt eksempel på skriftlig jagtprøve og orienteret sig på portalen Jagtproeven.dk og gennemset korte introfilm til samme. (Kræver oprettelse af underviser). Ved tilmelding oprettes elev via mail, og indmeldes samtidig i Jægerforbundet og Broby Jagtforening-medmindre anden jagtforening vælges. De første 18 måneder er gratis.

Mødested: Skydebanen i Tørringe. Søndervej 75, 5672 Broby.

Mødegange:

Alle teoriaftener er fra 18.30-20.30

Uge 26. Mandag d. 27. juni                                            uge 27. mandag den 4. juli

Uge 28, 29, 30,  Guidet selvstudie.

Uge 31. Mandag d. 1. august                                         Uge 32. Mandag d. 8. august

Uge 33. Mandag d. 15. august                                       Uge 34. Mandag d. 22. august

Uge 35. Mandag d. 29. august                                       Uge 36. Mandag d. 5. september

I august vil der endvidere blive indlagt 3 skydegange.

Skulle det mod forventning ske, at man ikke består sin jagtprøve i første forsøg i september, vil man blive ”holdt i hånden” til det sker.

Pris:

Under 18 år: 500 kr.

Over 18 år. 2000 kr.

Begge priser er eksklusiv materialer og prøvegebyr. Materialer er skydeomkostninger.

Tilmelding og yderligere oplysninger hos underviser:

Keld Storm, tlf.29727337 Mail: Keld Storm Keldvstorm@gmail.com

Kim Broholm tlf. 28698706 Mail: kimbroholm@hotmail.com